Monthly Archives: มกราคม 2018

..ครอบครัวคุณคาย โคลมอร์เก่น จากบางเสร่  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อนของลูกชายมาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงน้อง ๆ เด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี การเรียนและการงานก้าวหน้า และครอบครัวอบอุ่นเสมอ.. สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวเพชญ์พิสุทธิ์ อินมณีคุณ พร้อมด้วยคุณแม่ภทร สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคอาหารและของใช้เด็กเล็ก.. ขอให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสุไฮมี มูฮำมัด กาเซ็ม  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันอาหารปรุงสำเร็จและขนม ให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอบพระคุณและขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกาลัญญุตา ทั่งน้อย และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณพ่อเหมรัตน์ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ.. ขอร่วมยินดีกับคุณเหมรัตน์ และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี ชีวีสดใสตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวัฒนา รินสันเทียะ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคไข่ไก่สดจำนวนกว่าหนึ่งพันฟอง เพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ.. ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณ Thitipan คุณ Tannytan คุณ Adam และคุณ Perry James สำหรับการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา.. ขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของนางวิมล จันทร์เทศ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน.. สวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากสโมสรโรตารี่ จอมเทียน-พัทยา สำหรับการเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อบริจาคข้าวสารจำนวนมาก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในสัปดาห์แรกของปีใหม่ 2561 โดยมีโอกาสได้ทักทายคุณป้าต๋อยด้วย.. ขอฝากขอบพระคุณไปยังบรรดาผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง.. ขอให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more