Monthly Archives: มกราคม 2018

..นายสราวุธ ตั้งเพียรพันธ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญปีใหม่ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงนมผงและเวชภัณฑ์.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและประสบแต่ความสุขความเจริญในปี 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวอภิชาดา ชุติกร  พร้อมครอบครัว จากเมืองชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันปีใหม่ 2561 การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคของเล่นให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอน้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทนร้อยเท่าทวีคูณ สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวณัฐธิกา ชนาภิสิทธิ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ.. ขอน้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทนร้อยเท่าทวีคูณ สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกาเรต ดี. แซมซั่น กรรมการบริษัท โกลบอล แอดจัสติ้ง เทคนิคอล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จากกรุงเทพฯ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นท่านแรกของปีใหม่ 2561 การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ.. ขอบพระคุณ และ “สวัสดีปีใหม่ 2561” ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2