Monthly Archives: มกราคม 2018

..คุณดิดิเยร์ เลอม็อง แห่งบริษัท Leman Cake Decorations BVBA ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งบริจาคช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่การตกแต่งห้องนิ่มของน้อง ๆ ในปี 2552  แม้จะไม่ได้มาเยือนเราหลายปีแล้ว แต่ทุกท่านได้คิดถึงเด็ก ๆ ในบ้านเราเป็นพิเศษ ในระหว่างงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทฯ.. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น และภารกิจการงานก้าวหน้าตลอดปี 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางดรุณี ยุทธนาวา พร้อมครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันขึ้นปีใหม่ ด้วยการบริจาคขนมและนมกล่องพร้อมดื่มให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอความสุขความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดี จงเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาววันวิสา พฤฒิกัลป์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญปีใหม่ ด้วยการเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง และการบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของเรา.. สุขสันต์วันปีใหม่.. ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวจันทร์จิรา อ่ำน้อย สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพา Mr. Arindam Chakraboty มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา การบริจาคนมผง อาหารเสริม และนมกล่องพร้อมดื่ม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตลอดจนการอุปถัมภ์เด็กวัยเตาะแตะ.. ขอให้ปีใหม่เป็นแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองท่าน.. สวัสดีปีใหม่ครับ/ค่ะ

» Read more

..นายพงศ์พิพัฒน์ พรชื่นชูวงศ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันปีใหม่ ด้วยการบริจาคของเล่นต่าง ๆ และอาหารทางการแพทย์.. สุขสันต์วันปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนายเทวินทร์ พิทักษ์ดำรงค์วงค์ สำหรับการทำบุญประจำปีที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า และทุนการศึกษา เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของเรา.. ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความก้าวหน้า และมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณวิชาล ดัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการแจกนมกล่องพร้อมดื่มให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงมีแด่ท่าน และครอบครัวในปีใหม่ 2561 และตลอดไป..

» Read more

..คณะของนางสาวสุปรียา ฟ้าตูม นางสาวสุธารัตน์ มูลพิทา และนายอิทธิพร ปัญญาชีวะ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันปีใหม่ 2561 ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะในห้องเด็กอ่อน การบริจาคอาหารต่าง ๆ ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน.. สุขสันต์วันปีใหม่. ขอให้มีความสุขตลอดปีครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวสำราญ ครุธตำคำ และลูกชาย สำหรับการทำบุญปีใหม่ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าอีกครั้งหนึ่ง  การแจกอาหารว่างให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอให้คุณสำราญและครอบครัวประสบแต่ความสุขสมหวัง ความก้าวหน้า และสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นายนันทวัฒน์ อรรถรัตนศักดิ์ และครอบครัว สำหรับการทำบุญในวันปีใหม่ 2561 ด้วยการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคขนม ตุ๊กตา และทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กกำพร้าวัยเรียน.. ขอความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพที่ดีเลิศ เป็นของทุกท่านตลอดปี 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2