Monthly Archives: มกราคม 2018

นางสาวมรกต  แป้นเกิด และนางสาวเกศรินทร์ มีชัย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในความดูแลของเรา แม้เจ้าภาพจะไม่สะดวกมาเยี่ยมพวกเขาในวันนี้.. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก ๆ จะมีโอกาสแสดงความขอบคุณทั้งสองท่านในอนาคตอันใกล้..

» Read more

..คณะของมิสเตอร์แอร์เว โออี ชาวฝรั่งเศส สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง และการทำบุญด้วยนมผงเด็กทารก และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป..

» Read more

..ครอบครัวของคุณยศวัจน์ ถิรพรสวัสดิ์ และคุณอุมาพร ไววิทย์ลิขิต จากกรุงเทพฯ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ครั้งแรก และบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15/12/17 ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นวันนี้ ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา ในโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณยศวัจน์.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิด” แด่คุณยศวัจน์.. มีสุขภาพดี ครอบครัวอบอุ่น และการงานก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปนะคะ/ครับ..

» Read more

..นางสาวพรรณนภา กาญจนเมธากุล และมารดา จากชลบุริ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคอาหารประเภทต่าง ๆ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการในความดูแลของเรา..

» Read more

..กลุ่มทหารเรืออเมริกัน Cobra Gold 18 และคณะ โดยการประสานงานของศาสนาจารย์รูเบิร์ต เคลริดอร์ และศาสนาจารย์เจมส์ แอล. จอห์นสัน สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา การทักทายน้อง ๆ รุ่นเล็ก..

» Read more

..ครอบครัวของ พ.จ.อ. สำราญ บุตรเกตุ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิดของ พ.จ.อ. สำราญ เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอให้เจ้าของวันเกิดและผู้เป็นที่รัก ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..มิสเตอร์ริชาร์ด ชอว์ และภรรยา คือคุณแครอล สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเดินทางกลับอังกฤษ การแนะนำคุณณัฏฐ์ชุดา พาณิชย์ณัฐกุล แห่ง CitiSmart อพาร์ตเม้นท์ พัทยา ให้รู้จักกับงานของเรา การบริจาคบริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนความตั้งใจจะช่วยเหลือเด็ก ๆ อีกในอนาคต..

» Read more

..คณะของนางสาวกมลพัชร เชยชิด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การนำพิซซ่า ขนม และนมกล่องมาเลี้ยงในมื้อกลางวันของเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการแจกตุ๊กตาให้กับน้อง ๆ..

» Read more
1 2 3 25