Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..นางสาวโชติกาญจน์ โรจนวรานนท์ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า และเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา แม้เจ้าภาพไม่สะดวกมาอยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ ในวันนี้..

» Read more

..นางสาวปัทมาสิริ เลือดกุมภา และเพื่อน ๆ นักศึกษาระดับ ป.ว.ช. 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วยผู้ปกครองหลายท่าน  สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการนำอาหารว่างมาเลี้ยงน้อง ๆ ในบ้านของเรา..

» Read more

..คณะของนางสาวกิตติ์สินี จันทร์กระจ่าง สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะและทักทายเด็กวัยเรียน ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงพัดลม และกระติกน้ำร้อน..

» Read more

..คณะของนายธนเศรษฐ พิบูลสถาพร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในบ้านของเรา..

» Read more

..คุณศุภรัตน์ อนุชิตเกียรติภูมิ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวในมื้อกลางวันของน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป..

» Read more

..คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน กรุงเทพฯ พร้อมด้วยบรรดาผู้ปกครอง นำโดยคุณปู และคุณหมู สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ และการบริจาคสิ่งของหลากหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาววนัชชา แอนเดรส จากสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในระหว่างการพักผ่อนและกรเยือนบ้านเกิดของมารดา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคทุนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more