Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..คณะของคุณศิริลักษณ์ บ่อทอง  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณสุวรรณา และน้องนิว ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิด” แด่ทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวธะนะศรีฉัตรธร  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของน้องปู ด้วยการบริจาคอาหารต่าง ๆ รวมถึงขนมโดนัท องุ่น ส้ม และแอปเปิ้ล.. สุขสันต์วันเกิดแด่น้องปู ธรัลหทัย ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสรพงษ์ ดวงแก้ว และครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของจำเป็นหลากหลายรายการ รวมถึงนมผงเพื่อน้อง ๆ วัยทารก..

» Read more

..คุณอภิญญา ภูมหา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อน ๆ คือคุณนีน่า กาละปักษ์  คุณพิทยารัตน์ นำนา และคุณปิยะรัตน์ เดชนอก มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ..

» Read more

..นายวิลลา ปั้นจาด และครอบครัว ซึ่งให้การอุปถัมภ์เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสครบรอบวันเกิดของลูกชายคนเล็ก คือน้องกษิดิ์เดช ด้วยการบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด.. มีความสุขมาก ๆ สุขภาพดี และครอบครัวอบอุ่นเสมอนะครับ/คะ..

» Read more

..คุณวัชระ รอดสุข และคณะบุคลากรบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..คณะของคุณวันเพ็ญ สุดประเสริฐ จากสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงสาลี่ ส้ม และแอปเปิ้ล ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของเรา..

» Read more

..อาจารย์สมคิด โฉมไสว พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการดำเนินโครงการ CISC ปันน้ำใจ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้ากลุ่มวัยต่าง ๆ ตลอดจนการบริจาคผ้าเช็ดตัว ของเล่น และทุนการศึกษา..

» Read more