Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..นางสาวขวัญแก้ว แกะขุนทด สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาเพื่อนใหม่ ๆ มาทำความรู้จักกับน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน  ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น..

» Read more