Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..คณะของนางสาวณัฏฐนันธ์ นามพะเนาว์  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคสิ่งของจำเป็นหลากหลายรายการ

» Read more

..นางสาวเนตรนภา ดาญาใหญ่ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ ในบ้าน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..คุณอโนมา ช่างแช่ม และ Mr. James William Leigh สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย.. ขอฝากขอบพระคุณคุณปุ๊กและ ด.ช. กานต์นิธิ จากร้านรองเท้าที่ห้างดิอเวนิว พัทยาสาย 2 ที่มีส่วนร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวเมธิรา แซ่เฮ้ง และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ..

» Read more

..คุณลภัสรดา กุลนาคเดชานนท์ และครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม ให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา..

» Read more

..คณะของคุณกฤชภาษร แสวงทรัพย์  แห่งแผนกศูนย์ความงาม โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการทำบุญด้วยสิ่งของ และทุนทรัพย์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..นางสาวพรรณปกรณ์ หินชัยภูมิ และครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็กทุกกลุ่มวัย..

» Read more

..นางสถาภรณ์ ธนะจักร และครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวเจษฎาภรณ์ ศิวะนาวัน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..คณะของนายชัยอนันต์ พระสี จากบ่อวิน สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันประสูตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็กทุกกลุ่มวัย

» Read more
1 2