Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..คุณเทอร์รี่ โลห์ ชาวสิงคโปร์ ซึ่งรู้จักบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านทางคุณริชาร์ด วี สำหรับการเลี้ยงอาหารมื้อเย็นวันนี้ ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา แม้เจ้าภาพจะไม่สามารถมาอยู่ท่ามกลางเด็ก ๆ ได้.. หวังว่าเราจะมีโอกาสต้อนรับและขอบคุณท่านในอนาคตอันใกล้..

» Read more

..ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พร้อมด้วยนางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์  รองเลขาธิการฯ   และทีมงาน คปภ. ทีมมุ่งมั่น สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการทำบุญโอกาสครบรอบ 10 ปี คปภ. ด้วยการบริจาคสิ่งของ และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กกำพร้าในความดูแลของเรา การเยี่ยมน้อง ๆ กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์จากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และการช่วยตกแต่งสวนของเราด้วยรั้วสำเร็จรูป.. ขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้ประสานกิจกรรมในวันนี้..

» Read more

..นางสาว กฤติกา  พรประโคน และเพื่อน ๆ นักเรียนจากโรงเรียนศรีราชา สำหรับน้ำใจดีและการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยสิ่งของหลากหลายประเภท รวมถึงนมกล่องพร้อมดื่ม ขนม เสื้อผ้า และตุ๊กตา..

» Read more

..นางสาววาสนา จันทร์ดำ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก และการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า รวมถึงเด็กและผู้พิการประเภทต่าง ๆ..

» Read more

อรวรรณรับหมวก

นางสาวอรวรรณ ร่วมพิธีก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล โดยเป็นหนึ่งในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ จำนวน 138 คน ที่ได้รับมอบมงกุฎดอกโมก จากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ในภาคเช้า จากนั้น ได้เข้าร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีมอบหมวกและเสื้อพยาบาล ซึ่งมีคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์  เป็นประธาน ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ ในภาคบ่าย ทั้งนี้ คุณครูติ๋วและนางสาวรดาวรรณ ได้เป็นตัวแทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในการร่วมแสดงความยินดีในพิธีที่มีความหมายยิ่งนี้.. ขอให้น้องอรวรรณมีความมานะพยายามต่อไปจนประสบความสำเร็จนะคะ/ครับ..

» Read more