Monthly Archives: ธันวาคม 2017

..คุณแคนดี้ มันชิโน ชาวอิตาลี  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะและรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคของเล่น ขนม และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอบคุณมากครับ/ค่ะ.. ขอให้คุณแคนดี้และครอบครัวมีความสุขและมีสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561..

» Read more

..นายจัตุพล หาชานนท์ และครอบครัว จากร้าน JP Speed อะไหล่ยนต์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงข้าวสาร.. ขอน้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทนเป็นความสุข ความเจริญก้าวหน้า และสุขภาพดีตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของนางสาวญฐาสุดา ตาเสือ สำหรับการทำบุญวันสิ้นปี 2560 ด้วยการเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าและคนพิการประเภทต่าง ๆ.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลจงเป็นของทุกท่านในปีใหม่ และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณสุรางค์ เทศศิริ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันสิ้นปี 2560 ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ รุ่นเล็กและเด็กวัยเรียน.. ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่ 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..นายศิริฉัตร ชินโชติ  และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง เพื่อบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า กระเป๋า และทุนสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียน.. ขอน้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทนเป็นสุขภาพดี ความก้าวหน้าในชีวิต และความสุขตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวสายสมร มาตรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นหลากหลายรายการ.. สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวเยาวนารถ พันธุ์เพ็ง และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ.. ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จงเป็นของทุกท่าน ตลอดปีใหม่ 2561 และตลอดไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..อาจารย์ธนัช ชยางกูร ณ อยุธยา และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดูแลน้อง ๆ และทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอน้ำใจดีของทุกท่านได้รับการตอบแทนเป็นสุขภาพดี ครอบครัวที่อบอุ่น และภารกิจที่ราบรื่นตลอดปีใหม่ 2561 ครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวเดือนนภา ฤทธิศักดิ์ จากชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ.. ฝากขอบพระคุณคุณพรนภา รัตนประเสริฐ และคุณที ที่ได้กรุณาสมทบปัจจัยมาในโอกาสนี้.. ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในปีใหม่ 2561 และตลอดไป..

» Read more

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยเฉพาะน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับปี 2561 ซึ่งมีทั้งภาพยนตร์กลางแปลง อาหารเย็นมื้อพิเศษ คาราโอเกะ การมอบของขวัญ และการขอพรจากคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เพื่อสุขภาพดีและความก้าวหน้าของทุกคน เมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่..  ขอบพระคุณพระ ที่คุ้มครองและอวยพรเราทุกวัน และบรรดาผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนบ้านของเราเสมอมา ขอความสุขความเจริญก้าวหน้าเป็นของทุกท่านตลอดปีใหม่ครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2 3 23