Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

วิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 28

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พร้อมด้วยนักเรียน รวม25 คน เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนในกลุ่มคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนศรีหฤทัย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยนักเรียนได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย 5 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รายการ คือ ต่อเลโก้พลาสติกตามจินตนาการ  วิ่งสลับฟันปลา และสร้างสรรค์ภาพจากเมล็ดพืช ตลอดจนรางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ คือ ปั้นดินน้ำมัน และวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน.. ในโอกาสนี้ คุณครูเสาวณีย์ ยอดสุวรรณ์ ได้เข้ารับรางวัลครูดีมีคุณภาพด้วย  ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน และคุณครูกอยเป็นพิเศษครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวนิรฌา สีหาทอง และนางสาวดนิตา ยลดาฐิติกร สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการทำบุญด้วยไข่ไก่สด และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการรุ่นโต

» Read more

..นางมะณี รูดอล์ฟ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง และการพาครอบครัวมาทำบุญด้วยสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงนมกล่องพร้อมดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..นางสาวสภัทร์พร พันธ์สระน้อย นางสาวปดิวรดา อรัญโสตร และนางสาวสกาวเดือน วิยาไล สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง นมยูเอชที เครื่องดื่ม และขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัย

» Read more

..นายทศพร สายยิ้ม จากตำบลบางพระ ศรีราชา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำนางสาวภัชราภรณ์ คุณชื่น มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคข้าวสาร ของใช้ และเสื้อผ้าให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กรุ่นโต

» Read more

..คณะจากบริษัท แอโร่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Natarajan Manalore รองประธาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานและสมาชิกของเรา ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการเรียนของเด็กรุ่นโต และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงนมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..คณะบุคลากรบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ  สำหรับการเยี่ยมชมงานสังคมสงเคราะห์ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน การรับทราบข้อมูลการดำเนินงานจากคุณครูเกษร ประกอบรัก ตลอดจนการบริจาคของใช้ อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลเด็กหลายช่วงวัย รวมถึงเด็กพิการกลุ่มต่าง ๆ

» Read more