Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..มิสเตอร์อเล็กซานด์ โปโกดิน ครูพลศึกษาชาวรัสเซีย สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการท่องเที่ยวในเมืองไทย การทักทายเด็กกำพร้าหลายกลุ่มวัย รวมถึงน้อง ๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจากต่างแดนให้กับเด็ก ๆ

» Read more

..นางสาววราภรณ์ ภูเอิบ และคณะ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันหยุดพักผ่อน และการทำบุญด้วยนมผง นมกล่องพร้อมดื่ม และผงซักฟอก

» Read more

..กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2 โดยการนำของนางสาวจุรีมาศ ทองเนื้ออ่อน สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การจัดกิจกรรมศิลปะพัฒนาชุมชน เพิ่มทักษะทางศิลปะให้น้อง ๆ รุ่นโตผ่านการวาดภาพลงในผ้าตามความคิดสร้างสรรค์ของน้อง แล้วเอาผ้านั้นมานุ่งเป็นโจงกระเบน การแจกขนมให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กเล็ก และอาหาร

» Read more

..นางสาวนันทาพร คำละคร และครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการนำน้ำผลไม้ ขนม และข้าวสาร มาสนับสนุนโภชนาการของน้อง ๆ หลายกลุ่มต่างวัย รวมถึงเด็กพิการที่เราดูแล

» Read more

..นางสาวโกศล เหล่าชิงลา และเพื่อนร่วมงานบริษัท ซีเนียร์แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการมอบความปรารถนาดีให้กับน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน และการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเสื้อผ้า และเวชภัณฑ์

» Read more

..นางสาวพัชรี งามเหลือ และเพื่อน ๆ จากบริษัท สยามคาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การสัมผัสความน่ารักสดใสของน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงนมผง อาหาร และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..กลุ่มสหายรุ่นเอกภาษาอังกฤษ มศว. ประสานมิตร ปี 2517 ของคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้า พัทยา สำหรับการเยี่ยมคารวะคุณพ่อ การทำความรู้จักกับงานของเรา การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา

» Read more

..คุณธีราทัต คงสุขกาย และครอบครัว ผู้มีอุปการคุณต่อเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยของวันนี้ ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงน้อง ๆ ในหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more