Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..คณาจารย์ และนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวนกว่า 100 คน นำโดยอาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี หัวหน้าสาขาฯ สำหรับการเยี่ยมชมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อ “ABM Volunteer ตอน พี่การบินปันใจให้น้อง” การรับฟังบรรยายสรุปจากคุณครูเกษร ประกอบรัก การเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์จากตัวแทนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก การบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ตลอดจนการแจกชุดของว่างให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป..

» Read more

..คณะของนางสาวอัจฉรา โมรา และนางณัฐวดี มีค สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคนมผง นมยูเอชที ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์เด็กเล็ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ..

» Read more

..กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานและสมาชิกของเรา ตลอดจนการบริจาค ขนมและทุนการศึกษาของน้อง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..นางสาววรรษมน ภาณุเสวีกุล และนายกฤษณะ สุขแล้ว สำหรับการทำบุญด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา แม้เจ้าภาพจะไม่สามารถมาอยู่ท่ามกลางน้อง ๆ ในวันนี้..

» Read more

อวยพรวันเกิดผู้ใหญ่

โอกาสที่ซิสเตอร์แมรี่โจน ออฟ อาร์ค พเยาว์ ถาวรวงศ์  หรือที่รู้จักกันในนามคุณแม่โจน จะมีอายุครบ 82 ปี และเริ่มรอบปีที่ 83 ในวันที่ 12 พ.ย. นี้ คณะผู้บริหารและตัวแทนสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ขอพระอวยพรและปกปักรักษาคุณแม่โจน ให้อายุมั่นขวัญยืนเสมอ..  สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ

» Read more

..สโมสรโรตารี่ชาเต็ลแซงต์เดอนีส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับสมาชิก คือ มิสเตอร์ดิดิเยร์ เอบีย์ ซึ่งมีวันเกิดในช่วงสามเดือนนี้ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น ให้กับเด็กกำพร้าและเด็กพิการทางการได้ยินในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยคุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ผู้ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารี่กับบ้านของเรา มาช่วยบริการอาหารในเมนูพิเศษนี้ให้กับเด็ก ๆ ด้วย..

» Read more