Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..มิสเตอร์มาร์คัส บัคเมเยอร์ ชาวเยอรมัน ซึ่งสนับสนุนงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเยือนบ้านของเราอีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย พร้อมกับขนมจากต่างแดน ซึ่งเติมรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับเด็กกำพร้าสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more

..คณะของนางกันยารัตน์ ลิดเดลล์ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การแนะนำเพื่อนใหม่ ๆ ให้รู้จักบ้านของเรา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การนำขนมเค้กมาเติมพลังให้สมาชิกตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ร่วมกับคณะของคุณพนิดา ศรีนุกูล ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของเราด้วยทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค

» Read more

..นางสาวพนิดา ศรีนุกูล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด การชวนครอบครัว การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างช่วงบ่ายให้กับเด็กกำพร้ารุ่นอนุบาล รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณพนิดา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางสาวอัจฉรา บุญทศ และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน การบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กเล็ก ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ขนมและนมยูเอชที ให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่สองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สำหรับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเล่นกับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในห้องเด็กอ่อน การเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา การแบ่งปันสิ่งของจำเป็นและปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ หลายกลุ่มต่างวัย รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more