Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศยะโส และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การมอบอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเสื้อยืดให้กับเด็กรุ่นโต รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..นางมาลี รอดรับบุญ และคณะจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และการแบ่งปันคุกกี้ และขนมปังกรอบ ให้กับน้อง ๆ รุ่นโต

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวรุจจิรา ชินะเป็งกาศ และนายชัยภัทร จินะกาศ สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ ภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก พร้อมกับการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงนมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..Mr. Kim Si-Hong ประธาน Yeongyang-Gun Council และคณะจากประเทศเกาหลี สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การรับทราบข้อมูลของบ้าน การเยี่ยมชมรอบบริเวณบ้าน การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคอุปกรณ์ตัดเล็บ และทุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน

» Read more

..นางสาวนัฐกานต์ เหลี่ยมเพ็ชร และเพื่อน ๆ ในพัทยา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก การแบ่งปันขนมขบเคี้ยวให้เด็กรุ่นโต ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เสริมด้วยโดนัท ให้กับน้อง ๆ วัยเตาะแตะขึ้นไป และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..สโมสรโรตารี่ชาเต็ลแซงต์เดอนีส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสมาชิกชื่อมิสเตอร์ออสการ์ เชอนูด์ สำหรับการประเดิมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษรอบใหม่อีก 10 มื้อ ให้กับน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ทั้งนี้ คุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ ผู้ประสานงานระหว่างสโมสรโรตารี่กับบ้านของเรา ได้มาช่วยบริการเด็ก ๆ อีกทั้งยังได้นำเสื้อผ้าของลูกเพื่อน ๆ คือ ครอบครัวบอสเซ็ล ชาวสวิส มาส่งมอบด้วย.. ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ..

» Read more