Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..ครอบครัวผังเมืองดี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นประจำ โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณหมอบีเลน และนายอังเจโล บุตรชาย ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอพระอวยพรคุณหมอ คุณอังเจโล สมาชิกครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร สุขภาพ และภารกิจของทุกท่านเสมอ.. สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..นายรฎฐเสณ พรอนันท์ธนกุล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการชวนเพื่อน ๆ มาเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก  การแบ่งปันของใช้และสิ่งจำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม พร้อมด้วยเค้กวันเกิด และไอศกรีม ที่นำมาเติมรอยยิ้มบนใบหน้าของน้อง ๆ.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรฏฐเสณ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..ดร. ริชาร์ด บูแร็ค นายแพทย์ชาวอังกฤษ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติที่พัทยา และถือโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการขององค์กรการกุศลที่ท่านร่วมงานอยู่ โดยมีคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ พาเยี่ยมชมงานและทักทายสมาชิกของเรา..

» Read more

..ครอบครัวของนางดวงกมล ทวีรัตน์ และเพื่อนร่วมงานที่กองทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมชมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป อาหารและเครื่องปรุงรส

» Read more

..คณะของนางสุภาวดี วรปัญญาจารย์ จากศรีราชา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงนมผง และอาหาร สนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย

» Read more

..คณะบุคลากรสำนักงานวางแผนและการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของคุณนุจรีย์  กออนันตชัย และคุณนงลักษณ์  สารวงศ์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าหลายกลุ่มวัย ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ในบ้านของเรา

» Read more

..นางสาวพรพิมล ทองคำรอด นางสาวยุวรี โคตรอาษา และนางสาวธัญลักษณ์ พงชาติขรรณ์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของหลากหลายชนิด และการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ในช่วงที่น้อง ๆ เริ่มเข้านอน

» Read more

..คณะจากบริษัท เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท บราเทอร์คอน จำกัด โดยการนำของนางสาวไพรินทร์ กลิ่นฟุ้ง สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงนมผง นมยูเอชที ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผงซักฟอก สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more