Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..คณะนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมเมย์ฟลาวเวอร์ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 37 คน สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นเวลาสองวัน การบริจาคสิ่งของหลากหลายประเภท การเล่นกับน้อง ๆ ทั้งกลุ่มเด็กกำพร้า และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยเฉพาะการประดิษฐ์กระทง การพาเด็กไปเที่ยวฟาร์มแกะพัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป โดยการนำของคุณไนเจล อึ้ง ซึ่งเคยมาเยี่ยมเยือนเราหลายครั้งแล้ว กับโรงเรียนเก่าของเขา

» Read more

..คุณอารดา จิตมาตย์ และธิดา คือนางสาวลัดดาวรรณ ผลชอบ จากร้านทัชมือถือ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการทำบุญด้วยน้ำดื่ม ขนม นมยูเอชที และกระดาษเช็ดหน้า

» Read more

..นางพิมพ์ใจ และนางสาวสุดาพิมพ์ โพธิภักติ แห่ง บริษัท บี มิวสิคัล จำกัด  สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคเสื้อผ้าเด็กทารก และขนมเบเกอรี่ ซึ่งนางสาวขวัญชนก รุ่งแสง ฝากมาแบ่งปันกับน้อง ๆ ในโอกาสนี้

» Read more

..นางสาวลินดา สาระแก้ว และครอบครัวจากอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันนมยูเอชทีให้กับเด็กรุ่นโต

» Read more

..คณะบุคลากรแผนกมาร์เก็ตติ้ง ธนาคารกรุงศรีอุยุธา จำกัด (มหาชน) สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายเด็กวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งจำเป็น รวมถึงปัจจัยสมทบเป็นทุนการศึกษาของน้อง ๆ รุ่นโต

» Read more

..คณะจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญสตีลเวอร์ค นำโดยนางสาวประไพ สมบูรณ์ สำหรับการเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทำบุญครบรอบการก่อตั้งกิจการ ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน แถมด้วยข้าวเหนียว-ไก่ทอด และเค้ก ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอพระอวยพรกิจการต่าง ๆ ของ หจก. ชาญสตีลเวอร์ค ให้ก้าวหน้าสืบไปครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวฐานิดา สถาพร และเพื่อนนักศึกษาปี 2 คณะจิตวิทยา JIPP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของหลากหลายชนิด รวมถึงนมผง นมกล่อง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  พร้อมด้วยคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) สำหรับการเยี่ยมชมงานที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การฟังบรรยายสรุปโดยคุณเกษร ประกอบรัก การเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารกับตัวแทนน้อง ๆ จากโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา การทักทายเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เด็กเล็ก สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ..

» Read more