Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..คณะของนางสาวนิรฌา สีหาทอง รวมถึงนางสาวไลลา ศรีปะโค นายเฉลียว สมปัญญา และนายชูชาติ ตุรวิภาค สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลเด็กหลายกลุ่มวัย ด้วยขนม ผงซักฟอก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้ต่าง ๆ

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวอมรรัตน์ ไชยจักร์ และเพื่อน ๆ สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..นายศราวุธ จันชีลอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาโดยมีนางจันทนา คู่ชีวิต มาเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนบริจาคขนม และเครื่องดื่มให้กับเด็ก ๆ ด้วย.. “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณศราวุธ ขอให้มีสุขภาพดี และมีความสุขครับ / ค่ะ”

» Read more