Monthly Archives: ตุลาคม 2017

..คณะจากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด สำหรับการดำเนินกิจกรรม “Smile and Happiness Sharing” ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมชมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ทุกช่วงวัย และเด็กพิการ ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเครื่องอุปโภคบริโภคหลายรายการ

» Read more

..นางสาวกมลชนก ชนะพจน์ สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 27 ด้วยอาหาร เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ถุงขยะดำ และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณกมลชนก ครับ/ค่ะ”

» Read more

ฝึกทำผ้ามัดย้อม

ช่วงปิดเรียนภาคแรก ซึ่งเป็นช่วงปลายหน้าฝน เด็กรุ่นโตที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา รอเวลาฟ้าเปิดและมีแสงแดดจ้าพอที่จะตากเสื้อและผ้ามัดย้อม ที่แต่ละคนได้เรียนรู้การทำ ด้วยความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการประยุกต์ใช้ และความอดทน โดยมีคุณครูบิวให้การดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด.. ผลงานจากการปฏิบัติจริงครั้งแรก ทำให้ทุกคนยิ้มอย่างภาคภูมิใจ และกะจะนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับบุคลากรและผู้มาเยี่ยมเยือน เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

» Read more

..นายมานะวัฒน์ กองไธสง และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการแบ่งปันอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงเสื้อผ้า ให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิด

» Read more

..นางสาวอภิรดี ผาสี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด การพาคณะมาเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูผัดกระเพราปลาหมึกหมู ไข่ดาว โดนัท และขนมหวานรวมมิตร ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณอภิรดี ขอความสุขสดชื่น และสุขภาพที่ดีจงเป็นของคุณตลอดไปครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาววรรณวิภา เกิดมงคล สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การชวนนางสาวอรปรียา หวังสัน นางสาววาสนา ปั้นวอ และคณะ มาทำความรู้จักกับบ้านของเรา ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อการดูแลเด็กกำพร้า และเด็กพิการทุกกลุ่ม.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณวรรณวิภา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางบุษย์ณกมล เรืองรักเรียน และครอบครัวจากตำบลพลูตาหลวง สัตหีบ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันตุ๊กตา หนังสือ ขนม และนมยูเอชที

» Read more