Monthly Archives: ตุลาคม 2017

..มิสเตอร์โลร็องต์ คัสเพสชา จากสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้ออร่อย ให้กับน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยมีเพื่อน คือ คุณแบร์นารด์ มุลเลอร์ และคุณซาบีน เชิลเลอร์ ชาวเยอรมัน มาเยี่ยมเด็ก ๆ ในโอกาสนี้ ตลอดจนช่วยบริการอาหาร และคุณซาบีนได้จองเลี้ยงอาหารอีกมื้อหนึ่งด้วย

» Read more

..นางสาววาสนา เคลือบสูงเนิน และนางสาวมะลิวรรณ พรรณานนท์ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการนำขนมมาแบ่งปันให้กับเด็กรุ่นโต รวมถึงเด็กพิการในความดูแลของเรา

» Read more

..บุคลากรของหน่วยงาน Office Management ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านการชมวีดิทัศน์ การบรรยายสรุปของคุณครูเกษร การเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และการทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กรุ่นสองขวบขึ้นไป และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน.. ขอขอบพระคุณคุณปลา ปราณี วัฒนทวีกุล เป็นพิเศษ สำหรับการประสานงานที่ยอดเยี่ยม และฝากขอบพระคุณไปยังผู้มีอุปการคุณที่ร่วมสนับสนุนงานของเราแต่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองนะครับ/คะ..

» Read more

..นายธงธรรม ฤทธิกุลสิทธิชัย จากบ้านยาเภสัช สัตหีบ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 44 ด้วยการพาครอบครัวมาบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณธงธรรม ขอให้ครอบครัวอบอุ่น และกิจการก้าวหน้าครับ/ค่ะ

» Read more