Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ฉลองวันเกิดช่วงปิดเทอม

ถือโอกาสช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดฉลองวันคล้ายวันเกิดของเด็ก ๆ บุคลากร และผู้บริหาร 64 คน ซึ่งมีวันเกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  เป็นการฉลองที่เรียบง่าย เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9.. สุขสันต์วันเกิดแด่เจ้าของวันเกิดของเรา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ในหลากหลายรูปแบบครับ/ค่ะ..

» Read more

..นางสาวผ่องพรรณ โชครัมย์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด  การชวนนายฐานัน ปะนะพุทโต และนายกฤต สีจันทร์แสง มาเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคขนมและนมกล่องพร้อมดื่มให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณผ่องพรรณ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางอรอุมา ภูศรีฤทธิ์ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด การนำครอบครัวและญาติมิตร มาเยี่ยมน้อง ๆ หลายช่วงวัย ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น รวมถึงปัจจัยสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน

» Read more

..นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และครอบครัว สำหรับการนำบุคลากรมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทำบุญครบรอบ 24 ปีการก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน น้ำแข็งไส นมกล่อง และขนม รวมถึงการแจกชุดสี สำหรับเด็กกำพร้ารุ่นโต และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

» Read more

..ครอบครัวของนางทัศนีย์ นายสุชาติ และนายสุเทพ สนิทสม จากปทุมธานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา สำหรับการเยี่ยมคารวะอดีตครูอีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน ในนามธิดา คือนางสาวทัยวรี โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารของเราเป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้

» Read more

..นายสุรศักดิ์ มุ่งดี นางสาวชนัญธิดา คำมุงคุณ และนางสาวศิริรัตน์ จันทร์วัน สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับน้อง ๆ เด็กกำพร้าหลายช่วงวัย ตลอดจนการทำบุญด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของใช้เด็กอ่อน และนมกล่องพร้อมดื่ม

» Read more