Monthly Archives: ตุลาคม 2017

ป้องกันอัคคีภัย

เพื่อปกป้องชีวิตที่มีคุณค่า ผู้บริหาร บุคลากรและเด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จำนวน 55 คน ร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดยคณะวิทยากรจากกองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึกกองเรือยุทธการ จากฐานทัพเรือสัตหีบ นำโดย นท. สมศักดิ์ สีโยแก้ว หัวหน้าแผนกป้องกันความเสียหาย ปกส. กฝล. กฝร..  ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ

» Read more

..คณะจากสมาคมญี่ปุ่นในชลบุรี-ระยอง สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการมอบปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของบ้าน และการศึกษาของเด็กกำพร้าและเด็กพิการ โดยคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก และซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ์ อธิการิณีของบ้าน ให้การต้อนรับ..

» Read more