Monthly Archives: ตุลาคม 2017

..นายชลฐิต เที่ยงธรรม จากกรุงเทพฯ พร้อมด้วยมารดา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ด้วยสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน..

» Read more

ขอพรเพื่อทุกคน

เดือนแม่พระสายประคำเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง แม้เด็ก ๆ และบุคลากรส่วนใหญ่ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ แต่สมาชิกของเรา รวมถึงเด็กกำพร้า เด็กพิการทางการได้ยิน ร่วมกันสวดสายประคำในช่วงค่ำตลอดเดือนตุลาคม เพื่อภาวนาขอพรจากพระมารดามารีอา ให้ทุกคนในบ้าน ตลอดจนบรรดาผู้มีอุปการคุณของเรา มีสุขภาพดี ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้า โดยในวันที่ 1 ต.ค. คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ได้เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดเดือนแม่พระปีนี้

» Read more

..นางสาวภัททจารี บุญมาสืบ หรือครูอ้อม จากนาเกลือ พัทยา สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยการสอนน้อง ๆ กลุ่มอนุบาลถึงมัธยมต้น ให้ดูแลสุขภาพด้วยการเต้นออกกำลังกาย.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณครูอ้อม ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดไปครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวศิริพร พลเยี่ยม และครอบครัวจากบางละมุง สำหรับการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมกับการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงนมผง ผงซักฟอก และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..นายสาริน ดวงบุญจรัส และเพื่อน ๆ สำหรับการเยี่ยมเยือนภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น รวมถึงนมกล่องพร้อมดื่ม ให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..นางสาววิภาพัฒน์ บุญพ่วง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 27 ในวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ด้วยการพาครอบครัว และเพื่อนในพัทยา มาเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงของเล่น.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณวิภาพัฒน์ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..ครอบครัวของนายพนมกร โชติศุภราช สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..คณะของนายคณิตชัย พลเยี่ยม จากอำเภอปลวกแดง ระยอง สำหรับการเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารกในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ หลายกลุ่มวัย รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..คณะของนายราเชน รสฉ่ำ และนางกมลรัตน์ สืบสอน จากนาเกลือ ชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันหยุดพักผ่อน และการนำขนมและนมกล่องพร้อมดื่มมาแบ่งปันให้กับเด็กรุ่นโตในความดูแลของเรา

» Read more

..ครอบครัวของนายสุวิทย์ นามวงษ์ และเพื่อน ๆ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญวันเกิดของนางสาวธนัทชญาณ์อร จิราธนานันวงษ์ และน้องมิลิน ธิดาวัย 3 ขวบของคุณสุวิทย์ ด้วยการบริจาคนมผง อาหาร และของใช้ต่าง ๆ.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณธนัทชญาณ์อร และน้องมิลิน ครับ/ค่ะ

» Read more
1 2