Monthly Archives: กันยายน 2017

..มาดามบรูเนต์-ลูเดต์ รองทูตฝ่ายงานบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ และ พญ. เดอลาตูร์ แพทย์ประจำฝ่ายงานบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ฝรั่งเศส สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านบุตรบุญธรรมและการดูแลเด็ก ๆ กับทีมงานของเรา ซึ่งรวมถึงบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ  คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้แทนงานบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  คุณเปมิกา นาคสุทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และคุณสมเกียรติ โพธิวีระยุทธ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร

» Read more

..คุณธีราทัต คงสุขกาย และครอบครัว สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยครั้งล่าสุด เด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกประเภท ได้อิ่มท้องกับหมูทอด แกงฟักลูกชิ้นหมู และมะละกอสุก ในอาหารมื้ออร่อยที่ครอบครัวคงสุขกาย ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงในเย็นวันนี้..

» Read more

..นางฤดีณัฐ เพาะบุญ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันคล้ายวันเกิด การพาครอบครัวมาเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแจกชุดของว่างให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณฤดีณัฐ” ครับ/ค่ะ

» Read more

..พระภิกษุเจโอน เซงเกียว ชาวเกาหลีใต้ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหว่างการเยือนวัดทางพุทธศาสนาของชาวเกาหลีในไทย การบริจาคปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ  ตลอดจนความตั้งใจจะช่วยเหลือน้อง ๆ อีกในอนาคต..

» Read more

..นางสาวมนธิรา พลพิลา และนางสาวอัจฉรากรณ์ อกกา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และ 8 กันยายน ตามลำดับ การชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ มาเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น.. ขอร่วมยินดี ย้อนหลัง “สุขสันต์วันเกิด” แด่ทั้งสองท่านครับ/ค่ะ”

» Read more