Monthly Archives: กันยายน 2017

..นางสาวรติศา เผือกสะอาด หรือน้องเกรซ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นประจำทุกปี โอกาสครบรอบวันเกิด โดยครอบครัวจากตำบลหนองปลาไหล ชลบุรี และเพื่อน ได้ร่วมทำบุญด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการแจกนมกล่องและขนมให้กับน้อง ๆ.. ขอให้น้องเกรซมีความสุขในครอบครัวที่อบอุ่นเสมอ “สุขสันต์วันเกิด ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางสาวศิราณี คงน้อย สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การชวนคณะของนางสาวชวัลลักขณ์ บุญมาฆศิษฏ์ มาทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการนำขนมเบเกอรี่มาเติมพลังให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป และเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณศิราณี ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางสาวพลอยงาม วิชัยวงษ์ พร้อมด้วยมิสเตอร์ชอน ซิม สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา  การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องบริโภค สนับสนุนโภชนาการของเด็กหลายกลุ่มวัย รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..นางสาวนาถพัฒน์ มะนิก และครอบครัวจากเมืองชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดูแลเด็กทุกช่วงวัย

» Read more