Monthly Archives: กันยายน 2017

..นางสาวสุธารัตน์ ศรีใจน้อย จากจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ให้กับน้อง ๆ วัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่มที่เราดูแลอยู่

» Read more

..ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน พร้อมด้วยครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..คณะของนายจะเฉิง แซ่เฉิง และนางสาวอาชิว แซ่หลี่ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคเครื่องบริโภคหลายรายการ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

ขนมไข่หงส์

ปิดภาคเรียนกลางปีการศึกษา 2560 แล้ว ครูกุ้งจึงนำเด็ก ๆ รุ่นประถมศึกษาในความดูแล มาเรียนรู้วิธีทำไข่หงส์ในห้องเรียนที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การหาอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนการลงมือทำเป็นขั้นเป็นตอน จนได้ชิมอาหารว่างอร่อย ๆ ฝีมือตนเอง..

» Read more

..นายอัฆพรรค์ วรรณโกมล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 45 การชวนครอบครัวมาทำความรู้จักกับเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็นหลากหลายชนิด และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ.. ขอให้คุณอัฆพรรค์สุขภาพดี และมีความสุขตลอดไป “สุขสันต์วันเกิด ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของนายกิตติชัย ประกิจวินิจพันธ์ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน โดยมีตัวแทนน้อง ๆ รุ่นโตรับมอบ และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก

» Read more

..คณะของนายพรชัย เอกพงศ์พิสิฐ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เพื่อการแบ่งปันขนม นมกล่องพร้อมดื่ม และทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ กลุ่มวัยต่าง ๆ ในความดูแลของเรา..

» Read more

..คุณแม่กชพร เชื้อพลายเวช และคุณพ่อกันตนพ ชุติสุนทรากุล สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 7 ของน้องณปภัช หรือเนตั้น ด้วยการนำข้าวไก่ทอดและขนมลูกชุบ มาเลี้ยงน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นวัยเตาะแตะขึ้นไปและเด็กพิการทุกกลุ่ม การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการเยี่ยมเด็กวัยเตาะแตะ.. ขอให้น้องเนตั้นเติบโตสมวัย และเป็นเด็กที่น่ารักเสมอ “สุขสันต์วันเกิด ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คุณสมลักษณ์ พูลสะระ และเพื่อน ๆ สมาชิกกลุ่มสโตร์คลับแห่งบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มผู้ติดตาม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ สนับสนุนทั้งด้านสวัสดิการและการศึกษาของน้อง ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..คณะบุคลากรบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายกฤษฎา ทิพย์ชาติ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การทำบุญประจำปีด้วยการมอบของใช้และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัจจัย สนับสนุนการเรียนของเด็กรุ่นโต ตลอดจนการทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน..

» Read more
1 2 3 19