Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..คุณ Prisca Bungiranto เพื่อนของคุณเสาวนีย์ พนาราม จากซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยจัดงาน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็ก ๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง และได้มาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เมื่อต้นปี สำหรับการอุปถัมภ์น้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นเล็กสองคน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยของวันนี้ ให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม โอกาสครบรอบการแต่งงานปีที่ 18.. ขอพระอวยพรคุณครอบครัวของคุณ Prisca ให้มีความอบอุ่นและมั่นคงตลอดไป ครับ/ค่ะ

» Read more

..คณะของนางสาวจีรภัทร์ ทัดดี และนายกฤตวิทย์ นนท์อัศวภูวดล สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในนามสมาชิกชุมชนรามคำแหง 53 การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตลอดจนการบริจาคปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเรา.. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ครับ/ค่ะ

» Read more

..ครอบครัวของนางธิดารัตน์ และนายรุ่งสุริยา สีนา สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ของใช้เด็กอ่อน และนมหลากหลายประเภท ตลอดจนการสมทบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..นางสาววราภรณ์ ช่วยประคอง และครอบครัวจากบางแสน สำหรับความปรารถนาดีที่มอบให้กับเด็ก ๆ ภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กรุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more