Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..คณะของนางสาวณัฐริกา เหงี่ยมกลาง สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การมอบอ้อมกอดแห่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัยในบ้านของเรา

» Read more

..คณะของนางสาวชลดา วัชรกาญจนภู นางสาวฐิติรัตน์ นิลรัตน์ นางสาวธนันท์รัฐ สังข์สุวรรณ และนางสาวอิสรีย์ วงษ์สิทธิดล ซึ่งบางท่านเคยมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แล้ว สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และนมผง สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ..

» Read more

..นางสาวจุฑามาศ เพ็งพะยม สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด การชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ จากอำเภอพนัสนิคม ชลบุรี มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่สองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น และปัจจัยสมทบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจุฑามาศ ครับ/ค่ะ”

» Read more