Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..นายอัศวิน ศรีสุนทรไท และครอบครัวในพัทยา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็น ปิดท้ายด้วยการแจกขนมและนมยูเอชทีให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม ตลอดจนการมอบปัจจัยเพื่อจัดหานมผงให้กับน้อง ๆ วัยทารก

» Read more

..คณะของนางสาวพิมพ์ธิดา เตชะวิจิตรดำรง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันหยุดพักผ่อน ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และการบริจาคแอลกอฮอล์ล้างแผล แป้งทาตัว ขนม น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม เพื่อการดูแลสมาชิกหลายช่วงวัยของเรา

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวเจิน สิงห์ฆราช แห่งบริษัท สิงห์ฆราช กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้ การเยี่ยมชมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการทำบุญด้วยรองเท้า ตุ๊กตา และของใช้อื่น ๆ

» Read more

..ครอบครัวของนางวไลพร และนางสาวพัชรินทร์ ฉัตรเกล้า จากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการแบ่งปันของใช้จำเป็น และทุนการศึกษาเพื่อเด็กทุกกลุ่มวัยในความดูแลของเรา..

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวปุณยนุช หาญจำปา สำหรับการกลับเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การชวนครอบครัวของนางวรัญญา อุทัยนา จากศรีราชา ทำความรู้จักกับสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคปัจจัยและสิ่งจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงหน้ากากอนามัย โรลออนเพื่อเด็กโต และผ้าอ้อมสำเร็จรูป..

» Read more

..นาวาเอกหญิง บุษบง วงษ์ท่าเรือ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การทักทายน้อง ๆ รุ่นโต ตลอดจนการส่งมอบสิ่งของบริจาค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ ซึ่งบรรดาผู้ใจดี ได้แก่ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ ชีพเป็นสุข นาวาโทหญิง ชัชฎา พัฒนพงศ์ นาวาตรีหญิง ชาลินี เจริญสุข นาวาตรีหญิง ละมัย วงศาสนธิ์ เรือเอกหญิง ปุณณิญาณ์ สิงหา เรือเอกหญิง นภาภรณ์ เพิ่มทรัพย์ นางสาวพัทธนันท์ บุญช่วย และนางสาวปาณิศา อ่อนอ่วม ได้ฝากมาสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิดขึ้นไป.. ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูง ครับ/ค่ะ

» Read more

..ครอบครัวของนายวงศ์วสุ เฉลยทรัพย์ พร้อมด้วยนางวิจิตรารัตน์ หรือคุณทราย สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การพาน้องวิววรารัตน์ธิดาวัย 4 ขวบ มาทำบุญวันเกิดล่วงหน้าสำหรับวันที่ 23 สิงหาคม ด้วยการแบ่งปันผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย น้ำเกลือ และยารักษาโรค เพื่อการดูแลเด็กกำพร้าและเด็กพิการประเภทต่าง ๆ.. ขอให้น้องวิววรารัตน์เติบโตสมวัย เป็นที่รักของคนรอบข้าง และครอบครัวอบอุ่นเสมอ “สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ”

» Read more

..นายสุทธิพงษ์ สวัสดิ์ศรี สำหรับทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 28  การชวนครอบครัวจากตำบลห้วยใหญ่ ชลบุรี มาบริจาคนมกล่องพร้อมดื่ม ขนม และผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กอ่อน.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณสุทธิพงษ์ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของนางสาวพรไพลิน วีราคินทร์ แห่งห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรศรีราชานคร สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน..

» Read more

..นางสาวเสาวนีย์ บุญจูง และเพื่อน ๆ จากเมืองชลบุรี สำหรับการเยือนและทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันหยุดสุดสัปดาห์ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันอาหาร เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ

» Read more
1 2