Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..ครอบครัวของนายชัยวัฒน์ และนางศิริวรรณ ยอมิน จากเมืองระยอง สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าและเด็กพิการทุกกลุ่มของเรา ด้วยยารักษาโรคและเวชภัณฑ์

» Read more

ผู้ปกครองกับภาษามือ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมภาษามือไทยครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับบรรดาผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุตร-ธิดาและน้อง ๆ ในความดูแล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการสื่อสาร โดยเน้นหัวข้อเรื่องสถานที่ บุคคล ความรู้สึก สัตว์ และผลไม้  นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน นำเสนอแนวทางให้ผู้ปกครองได้นำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ ในโอกาสนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน และความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ เป็นอย่างมาก

» Read more

สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ

ตลอดสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 นี้ เด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันสำคัญนี้ พระคุณของมารดา และวิธีแสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  และการมอบรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 ให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดระบายสีภาพโครงการวันแม่ ดังนี้ อนุบาล 1: ด.ช. ชญานินทร์ แสงหว้า และ ด.ช. กวิน มะลิซ้อน   อนุบาล 2/1: ด.ช. กรวิชญ์ บุญไทยกลาง และ ด.ญ. จิรภิญญา พิณลำยอง  อนุบาล 2/2: ด.ช. นัฐพงษ์ อิ่มอุดมวงศ์ และ ด.ช. ภาวิษาณุ อินตา  และอนุบาล 3: ด.ช. บุริศร์ ชำนาญ และ ด.ช. ปฏิภาณ ผันผาย  ปิดท้ายด้วยพิธีกราบแม่และมอบของที่ระลึกซึ่งน้อง ๆ ประดิษฐ์เอง..

» Read more

..นางสาวจงจิต สิทธิยา สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการชวนเพื่อน ๆ มาเยี่ยมเด็กกำพร้าวัยทารก ภายในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ วัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอให้เจ้าของวันเกิดมีความสุขมาก ๆ สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจงจิต ครับ/ค่ะ

» Read more

..คุณโจเซฟิน แทน สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การนำมิสเตอร์โรเจอร์ เพอร์คินส์ ชาวอังกฤษ มาทำความรู้จักกับเราในระหว่างการชมรอบบริเวณบ้าน ตลอดจนความปรารถนาดีที่ทั้งสองมีต่อน้อง ๆ ผ่านการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นของวันนี้ และวันที่ 17 สิงหาคม..

» Read more

..นักศึกษาฮันนาห์ ไฮเคิ่น และคริสเตียน ฟริค จากองค์กรฮิวมันเฮลพ์เน็ตเวิร์ค ประเทศเยอรมนี สำหรับการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในไทย รวมถึงน้อง ๆ เด็กกำพร้าในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม.. เด็กรุ่นอนุบาลชุดล่าสุดที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับคุณฮันนาห์ และคุณคริส จึงเป็นตัวแทนของเรา แสดงความขอบคุณทั้งสอง.. ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประสบความสำเร็จในการศึกษา และมีความก้าวหน้าในชีวิต.. แล้วคงได้พบกันอีกนะครับ/คะ

» Read more