Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..คณะบุคลากรบริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายเด็กกำพร้าวัยเตาะแตะในห้องเด็กอ่อน การบริจาคสิ่งจำเป็นต่าง ๆ การแจกนมกล่องพร้อมดื่ม และบันทึกภาพกับเด็กกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อยให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม โดยการประสานของนางสาวเขมฐาภร ทองมูล..

» Read more

..นางสุมาลี สุรินทร์งาม สำหรับการเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างการกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด การชวนสมาชิกในครอบครัว และมิสเตอร์ไฮนซ์ ซออเรซซิก มาเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ ทุกกลุ่มวัย

» Read more

..นางสาวจำเรียง รอดเจริญ สำหรับการทำบุญบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่งโอกาสครบรอบวันเกิด การนำครอบครัว รวมถึงนายสายทอง มนิตสาร มาบริจาคสิ่งจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจำเรียง ขอให้มีความสุข และสมหวังทุกประการครับ/ค่ะ

» Read more

..นายจิรกิตติ์ เจริญบัณฑิตสกุล จากเมืองสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด การชวนเพื่อน ๆ มาเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่วัยสองขวบขึ้นไป และนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจิรกิตติ์ ครับ/ค่ะ”

» Read more