Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..คณะจากบริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศรีราชา ชลบุรี สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เสมอมา การเยี่ยมเยือน การบริจาคของใช้และสิ่งจำเป็น ตลอดจนมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..นางนันทภัชร เทียนประทีป สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นประจำเพื่อทำบุญวันเกิด ตลอดจนการนำคณะจากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ รวมถึงผู้ติดตาม มาบริจาคปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดูแลสมาชิกหลายช่วงวัย.. ขอความสุขจากการแบ่งปันให้กับเด็กด้อยโอกาสของเรา เป็นที่มาของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของทุกท่าน โดยเฉพาะคุณนันทภัชร ซึ่งให้การอุปถัมภ์เด็ก ๆ ของเราเข้าสู่ปีที่ 7 “สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าสำหรับวันที่ 16 สิงหาคม ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นายสุชาติ ดวงทวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวนิศาชล อุดมวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บุคลากรกว่า 60 คน และสมาชิกในครอบครัว สำหรับการทำบุญประจำปีที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับเด็กหลายกลุ่มวัย ผ่านการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การแจกขนมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป และการเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา ตลอดจนการบริจาคสิ่งจำเป็น รวมถึงทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าวัยเรียน

» Read more

..นางสาวกมลชนก จิตรบรรจง นางสาวเรณู กิติสาร และนางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมศรี จากจังหวัดระยอง สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเพื่อนร่วมงานอีกหลายท่าน รวมถึงนางสาวจิตติมา จำรัสฉาย ฝากมาร่วมบริจาค ตลอดจนการส่งมอบน้ำดื่ม Bright จากนายวสันต์ ทองแย้ม.. ขอขอบคุณทุกท่านที่คิดถึงน้อง ๆ ในความดูแลของเราครับ/ค่ะ

» Read more

..นายสุภสิทธิ์ มานะกิตติ จากบ่อวิน ชลบุรี สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก หลังจากได้ทราบเกี่ยวกับบ้านของเราทางเว็บไซต์ การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน และรอบบริเวณบ้าน  การส่งมอบสิ่งของบริจาคจากพี่น้องที่สะพานสี่ จังหวัดระยอง ตลอดจนความตั้งใจจะช่วยสอนกีต้าร์ให้กับน้อง ๆ รุ่นโตของเรา

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวนฤมล บุญภา จากอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบการจากไปของคุณพ่อสมพงษ์ พู่รัตนะ การทักทายน้อง ๆ ในห้องเด็กอ่อน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับสมาชิกหลายช่วงวัย ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และการแจกวุ้นกะทิ ให้กับเด็กรุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more

..บาทหลวง ผศ. ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการโรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 สำหรับการเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การรับทราบข้อมูลของบ้านจากคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก และทีมงาน  ตลอดจนการเล่นกับน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ

» Read more