Monthly Archives: สิงหาคม 2017

..นางสาวบุษบรรณ จันทเสน สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสทำบุญครบรอบวันเกิด การนำเพื่อน ๆ มารู้จักบ้านของเรา และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณบุษบรรณ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของคุณธนวัฒน์ รูปเหมาะ และคุณรจนา นามแสง สำหรับการเยี่ยมสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการนำสิ่งจำเป็น รวมถึงข้าวสาร และนมยูเอชที มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ หลายช่วงวัย

» Read more

..นางสาวรุ่งทิวา นินบดี จากจังหวัดนนทบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด การชวนเพื่อน ๆ มาเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงน้อง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการสนับสนุนเด็กวัยเรียนด้วยทุนการศึกษา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรุ่งทิวา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นางสาวสุดารัตน์ คัดสาย และคณะ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงนมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

» Read more

..คุณเดวิด คีทส์ สำหรับการเป็นตัวแทนเพื่อน ๆ รวมถึงคุณเจฟ ฮาร์ท ในการพาเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ไปเที่ยวฟาร์มจระเข้และอุทยานหินล้านปี พัทยา  โดยมีบรรดาคุณครูไปดูแลตลอดการเดินทาง น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนานและได้เปิดโลกกว้างขึ้นจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ

» Read more

..นางจิราวัฒน์ อันทนัย จากพัทยาใต้ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นประจำในโอกาสครบรอบวันเกิด การพาครอบครัวมาเยี่ยมน้อง ๆ  เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กตั้งแต่วัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจิราวัฒน์ ขอให้พบพานแต่สิ่งดีงาม และพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยเสมอ ครับ/ค่ะ

» Read more