Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

..ครอบครัวคุณดอริส บูร์ชัวส์ อดีตอาสาสมัครชาวสวิส สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในระหว่างการพักผ่อนที่เมืองไทย การนำช็อกโกแลตมาแบ่งปันให้กับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ การนำหนังสือแบบฝึกหัดเรียนภาษาฝรั่งเศสมาให้เด็กที่เตรียมตัวไปเป็นบุตรบุญธรรมใช้ การทักทายอาสาสมัครชาวฝรั่งเศส การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนความตั้งใจจะร่วมโครงการอุปถัมภ์เด็กของเรา

» Read more

..นางสาวเนตรนรีรัตน์ แก้ววงค์วรรณ และนางสาวจิตรา ปิ่นตา สำหรับการให้กำลังใจน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการแบ่งปันขนม ผงชงเครื่องดื่ม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนการเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน

» Read more

..นางสาวจินห์จุฑา รุจิระกำธรชัย ครอบครัว และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายสมาชิกวัยเตาะแตะ การบริจาคสิ่งของจำเป็น ตลอดจนการนำขนมและไอศกรีม มาเติมพลังให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more

..นางสาวธัญญ์ญาศิตา หยกพันธ์งาม และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันนมยูเอชที นมผง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา..

» Read more

..ครอบครัวของคุณมาร์ตินและคุณจรรยา ซีกเลอร์ จากประเทศเยอรมนี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในระหว่างการกลับมาเที่ยวบ้านเกิดของคุณจรรยา การพาครอบครัวมาเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ก่อนเวลาปิดช่วงน้อง ๆ นอนพักกลางวัน การบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม นมผง นมกล่องพร้อมดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทุนการศึกษาของเด็กโต ตลอดจนการเริ่มอุปถัมภ์เด็กวัยเตาะแตะ..

» Read more

..นางสาวกรรณิกา คำแดง จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 26 ด้วยการชวนนายชินธันย์ ซู มาทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนความเป็นอยู่ของสมาชิกหลายกลุ่มวัย และการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณกรรณิกา สำหรับวันที่ 15 ก.ค. ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณาจารย์และกลุ่มนักศึกษาในคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สำหรับการดำเนินโครงการ “CSR Tourism UTCC Charity” ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ให้กับเด็กตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน และทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา สำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “คุณธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนคุณครูและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กวัยเรียน..

» Read more