Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

..นางสาวศิริพร นึกมั่น และครอบครัวจากซอยเขาตาโล พัทยา สำหรับการเยี่ยมและมอบอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้กับสมาชิกวัยเตาะแตะ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมกับแบ่งปันขนมขบเคี้ยว เยลลี่ น้ำผลไม้ และนมยูเอชที ให้เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ในความดูแลของเรา..

» Read more

..นางสาวเยาวเรศ พิมพกัน นางสาววิธุพร วโรรส และนางสาวพรภิมลน์ โวหารเดช สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการทำบุญบริจาคปัจจัย ข้าวสาร ขนม และเครื่องดื่ม สนับสนุนการดูแลสมาชิกเด็กกำพร้า และเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..คณะบุคลากรบริษัท เมิร์ซ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ สำหรับการพาน้อง ๆ รุ่นอนุบาล ทั้งจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ไปเปิดโลกทัศน์ และรับประสบการณ์อันน่าประทับใจที่อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันที่ร้านพิซซ่าฮัท เป็นการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ในระหว่างการประชุมของบริษัทฯ ที่พัทยา ในสัปดาห์นี้  โดยมีนายบุญชัย ชวจุมพล กรรมการผู้จัดการบริษัท มายด์ ไลฟ์ แทรเวล จำกัด  เป็นผู้ประสานกิจกรรมในครั้งนี้…

» Read more

..นางสาวสุภาพร ร้อยด้วง พร้อมครอบครัว และเพื่อน ๆ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการทำบุญด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทุกกลุ่มวัยในความดูแลของเรา

» Read more

..คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 จากโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รวมถึงน้องโต้งของเรา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “คุณธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา 2560 การทำความรู้จักกับงานของเรา ผ่านทางการบรรยายสรุป และวีดิทัศน์แนะนำองค์กร การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ  ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนเราในการดูแลเด็กทุกกลุ่มวัย

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวสุชัญญา ดีมานพ หรือคุณตุ๊กตา ซึ่งมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในโอกาสฉลองวันเกิดของคุณจิม เดวิดสัน เมื่อไม่นานมานี้ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นของวันนี้ ให้กับสมาชิกตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more