Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

..นายธนวัฒน์ ตัญญาภักดิ์ และคณะเพื่อน สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และแจกนมยูเอชทีให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม ตลอดจนการแบ่งปันเครื่องเขียน ตุ๊กตา และของสะสม ให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา

» Read more

..นายประภาณุ สังวาลวงศ์ จากเมืองชลบุรี สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการชวนนางสาวสุทธิดา ตู้ที มาบริการอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็ก ๆ ของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณประภาณุ ขอให้สุขภาพดีและมีความสุขเสมอครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จำนวนรวม 46 คน นำโดยมิสกนกพร บุตมะ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในหัวข้อ “คุณธรรมนำชีวิต” การแบ่งกลุ่มผลัดกันเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนครูและนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของเรา ตลอดจนการแบ่งปันขนม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสกว่า

» Read more

เสียงจากเยาวชน

ในวันแรกของการประชุมและสร้างเครือข่าย ซึ่งองค์กรเซฟไชลด์ไทยแลนด์ ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ น้องจิรพงศ์ วัย 19 ปี ได้เป็นตัวแทนเด็ก ๆ ของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก บนเวทีเสวนาเยาวชน โดยทีมงานของมูลนิธิก้าวหน้าพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงานและจัดกระบวนการในช่วงดังกล่าว เพื่อให้เรื่องราวของเยาวชนจากหลากหลายกลุ่มเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

» Read more