Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

..นายสมพจน์ กิตติมานะกุล พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อน ๆ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย และการแจกขนมที่จัดเตรียมเป็นชุด ซึ่งเติมรอยยิ้มบนใบหน้าให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป และเด็กพิการทุกกลุ่ม..

» Read more

..นายเอกมล และนางธัญรดา บุญรัตนบัณฑิต จากตำบลบ้านสวน เมืองชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำสมาชิกครอบครัวบุญรัตนบัณฑิต และครอบครัววิมลสาระวงค์ มาทำความรู้จักกับบ้านหลังนี้ ตลอดจนการทำบุญอุทิศให้กับคุณพ่อธวัช วิมลสาระวงค์ ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more

..คณะจากบริษัท อีลาสโตเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง สำหรับการดำเนินกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ด้วยการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นสองขวบขึ้นไป รวมถึงนักเรียนหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวการะเกด แซ่หลิม จากตำบลหนองปรือ ชลบุรี สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการแบ่งปันผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้าเด็ก ขวดนม ผ้าเปียกอนามัย นมผง และนมยูเอชที ให้กับเด็กกำพร้าหลายช่วงวัย รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ ในความดูแลของเรา..

» Read more

..คณะผู้บริหาร และบุคลากรบริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เคทีบีเอสที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ รวมถึงครอบครัว สำหรับการทำบุญประจำปี ในโครงการ “KTBST ปันน้ำใจให้น้อง” ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการมอบทุนการศึกษา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ โดยมีตัวแทนเด็กกำพร้ากลุ่มวัยต่าง ๆ ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก..

» Read more