Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

..นายพรเทพ พุทธฤดีสุข ซึ่งมาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมครอบครัว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับการแนะนำบ้านของเราให้นางสาวเณริศา กิตติสกุลนาม ได้รู้จัก การสัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อน การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย พร้อมด้วยขนมและนมกล่องรสผลไม้ ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more

..นางสาววรินทร์รัช เพ็งจันทร์ พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อน ๆ สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กรุ่นโต รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ตลอดจนการทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ

» Read more

..นางสาวสุกัญญา สาลีแผง สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การชวนนาวาตรีหญิง ดร. กันทิมา ธะระภิญโญ มาทำบุญวันเกิดพร้อมกัน ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดจนการนำครอบครัว มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงของวันนี้ ให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นวัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอให้เจ้าของวันเกิดทั้งสองประสบแต่ความสุขและความสมปรารถนา “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณสุกัญญา และคุณกันทิมา ครับ/ค่ะ”

» Read more