Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

..นางสาวสุกัญญา กินนอก นางสาวณัฏฐณิชา มีรัมย์ และมิสเตอร์มาร์ค โรดส์ สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายเด็กวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย ซึ่งเพื่อน ๆ หลายท่านร่วมสนับสนุน แม้จะไม่สะดวกเดินทางมา

» Read more

..อาจารย์ศิขรินทร์ เที่ยงทัต และกลุ่มนิสิตชมรมปันยิ้มให้โลกสวย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างการจัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่เด็ก และท้องทะเลไทย” ตลอดจนการบริจาคสิ่งจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และนมยูเอชทีสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้า และเด็กพิการหลายช่วงวัยในความดูแลของเรา

» Read more

..นางสาวอัปสร หิรัญวัฒนา สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา แม้ยังไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมเยือน แต่ก็ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็นของวันนี้ ให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. หวังว่าน้อง ๆ จะมีโอกาสต้อนรับคุณอัปสร และครอบครัวในเร็ววันนะครับ/คะ

» Read more

..คุณแม็คเคนซี่ สมิธ นักศึกษาชาวอเมริกัน สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการช่วยเด็กรุ่นอนุบาลให้ได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางกลับประเทศเมื่อจบภาคการศึกษานี้..

» Read more