Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

..นางสาววิจิตรา จุลศรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมนางสาวอภิญญา ศรีทิศ และ Mr. Laith Abd. Al Sameea การบริจาคสิงของจำเป็นต่าง ๆ และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งเพิ่งเปิดภาคเรียนใหม่ในสัปดาห์นี้

» Read more

..มิสเตอร์จอร์จ เดอร์เฟลอร์ จากอเมริกา สำหรับการเยือนและการบริจาคทุนสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ทุกครั้งที่มีโอกาสมาพักผ่อนในเมืองไทย  โดยในครั้งนี้ แม้คุณจอร์จ จะไม่ได้เยี่ยมน้อง ๆ เพราะไม่อยากให้เด็ก ๆ ติดหวัดจากเขา แต่ก็ได้มีโอกาสทักทายอาสาสมัครฮันนาห์ ไฮเคิ่น จากเยอรมนี ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของเขาเอง

» Read more