Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

..นางสาวบุญธิดา เดิมขุนทด จากเขาพระตำหนัก และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคนมผง เยลลี่แบบถ้วย น้ำดื่ม ยารักษาโรค และผ้าอ้อมสำหรับเด็กพิการรุ่นโตของเรา การนำข้าวเหนียวหมูทอดมาเติมความสุขให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นก่อนวัยเรียนขึ้นไป ตลอดจนการสัมผัสความน่ารักสดใสของสมาชิกในห้องเด็กอ่อน

» Read more

..ครอบครัวของนางสาวปราย ทิชินชนัญญา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการทำบุญด้วยการแบ่งปันขนม นมยูเอชที แป้งทาตัว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย และปัจจัยสนับสนุนการเรียนของเด็กที่ด้อยโอกาสกว่า

» Read more

น้ำลิ้นจี่ปั่น

นอกจากจะได้อร่อยสดชื่นกับผลลิ้นจี่สด ๆ ที่ซิสเตอร์พเยาว์ ถาวรวงศ์ หรือคุณแม่โจน จากแม่จัน เชียงราย กรุณาส่งมาให้สมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา แล้ว น้อง ๆ ในความดูแลของคุณครูกุ้ง ยังได้ทดลองนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนในช่วงอากาศอบอ้าว สร้างความภูมิใจให้กับน้อง ๆ เมื่อได้แบ่งปันให้ผู้ใหญ่ได้ร่วมชื่นชมน้ำลิ้นจี่ปั่นฝีมือพวกเขาด้วย

» Read more

..นางสาวเสมอแข เฟื่องคอน ซึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดา สำหรับการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีครอบครัวในไทย นำโดยคุณแม่นิลุบล มาเป็นตัวแทนเยี่ยมน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ช่วยบริการอาหาร และแจกขนมให้กับเด็ก ๆ..

» Read more

..บาทหลวงเจโรม จู ฮียอง ลี และตัวแทนชุมชนคริสตชนชาวเกาหลีในพัทยา สำหรับการเยี่ยมคารวะคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการส่งมอบเงินรณรงค์จากเทศกาลมหาพรต ประจำปี 2017 เป็นจำนวน 62,762 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และเด็กพิการในความดูแลของเรา

» Read more