Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

ถวายสักการะพระบรมศพ

คณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนเด็กวัยเรียนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  โดยสำหรับเกือบทุกคน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจนี้  และเป็นกิจกรรมที่มีค่ายิ่งกว่าการท่องเที่ยวประจำปีใด ๆ..  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พัทยา ในครั้งนี้ โดยเฉพาะครอบครัวเฮอลันเดอร์และมิตรสหายในสวีเดน..

» Read more

..Mr. Zulkafley Md. Hashim สำหรับการแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับเด็ก ๆ ภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ด้วยกาพาครอบครัวมาบริจาคของเล่น หนังสือ เสื้อผ้าเด็กโต และปัจจัยสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิดขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่ม.. ขอให้เจ้าของวันเกิดสุขภาพดี และมีความสุขเสมอ “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณ Zulkafley ครับ/ค่ะ”

» Read more

ด้วยรักและขอบคุณ

เมื่อซิสเตอร์อรนุช อานามวงศ์ จบภารกิจ 5 ปี ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ นำสมาชิกส่วนหนึ่งของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา แสดงความขอบคุณ มอบของที่ระลึก และขอพระอวยพรให้ซิสเตอร์มีความสุขกับภารกิจใหม่ที่ศูนย์อบรมรักกางเขน ศรีราชา.. แล้วพบกันอีกเป็นระยะ ๆ นะคะ/ครับ

» Read more