Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

..มิสเตอร์แองกัส ฟรันซิส นักสังคมสงเคราะห์จากแคนาดา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ครั้งแรก เพื่อทำความรู้จักกับเรา การทักทายผู้ใหญ่และน้อง ๆ ในบ้าน ตลอดจนความสนใจจะส่งอาสาสมัครจากชุมชนคาทอลิกของเขามาช่วยงานของเราในอนาคต..

» Read more

..คณะของมิสเตอร์สตีฟ แอนเดอร์สัน และมิสเตอร์ลี แอนดาว สำหรับการทำความรู้จักกับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยเฉพาะน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม

» Read more