Monthly Archives: เมษายน 2017

..นายณัฐพงษ์ เทพศุภรังษิกุล และคณะจากจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับการทำบุญวันครอบครัว ด้วยการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายน้อง ๆ วัยทารก การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย  ตลอดจนการแบ่งปันนมยูเอชที และของใช้จำเป็นต่าง ๆ.. “สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ และวันครอบครัวไทยครับ/ค่ะ”

» Read more

..นายจิตรกร มณีกุล สำหรับการฉลองวันเกิดด้วยการชวนครอบครัวและเพื่อน ๆ มาทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การสัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อน การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน รวมถึงขนมที่นำมาแจกเสริมให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป และเด็กพิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณจิตรกร และสุขสันต์วันสงกรานต์แด่ทุกท่าน ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นายอดุลย์ เหล่าศิริมงคล และคณะจากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายสมาชิกวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคเงิน สนับสนุนการดำเนินงานของเรา.. สวัสดีปีใหม่ไทยแด่ทั้งสองท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวณภคมนต์ เก้ากระโทก และคณะ รวมถึงนางสาวพัชรา ชาโคตร นางสาวลภัสธร มะโนธรรม และนายบรรหาร บุตรน้อย สำหรับการทำบุญวันสงกรานต์ ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมกับการบริจาคยารักษาโรค ข้าวสาร อาหาร เครื่องปรุง และของใช้จำเป็น.. ขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ครับ/ค่ะ

» Read more