Monthly Archives: เมษายน 2017

..กลุ่มตัวแทนบุคลากรบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จากราชบุรี สำหรับการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าและเด็กพิการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และนันทนาการของพนักงาน โดยมีนางสาวเกสินี จีนเจนกิจ ประสานการมาเยือนในครั้งนี้

» Read more

..คณะของนางสาวสิรีธร ก้านขุนทด สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการแบ่งปันอาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกหลายช่วงวัยภายในบ้าน

» Read more

..นางสาวทิพย์อาภา บุญศิริ และนางสาวพนิตา เชื้อชาติ สำหรับการทำบุญวันเกิดพร้อมกัน ด้วยการชวนเพื่อน ๆ จากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มน้อง ๆ วัยเตาะแตะ การบริจาคของใช้และสิ่งจำเป็น ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น และการแจกขนมและนมยูเอชที ให้กับเด็กรุ่นโต.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณทิพย์อาภา และคุณพนิตา สำหรับวันที่ 2 และ 4 พ.ค. ตามลำดับ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คุณแม่กุลธิดา เผือกผ่อง และธิดาตัวน้อย จากจังหวัดนนทบุรี สำหรับการสัมผัสบรรยากาศภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคชุดเด็กอ่อน และปัจจัยสนับสนุนการดูแลสมาชิกวัยใสของเรา

» Read more

..ครอบครัวของเด็กชายธนิก วรรณเสวต จากตำบลสุรศักดิ์ ชลบุรี สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับนำรถจักรยาน ลูกบอล สิ่งของต่าง ๆ รวมถึงทุนการศึกษา มาแบ่งปันให้กับเด็กรุ่นโตในความดูแลของเรา

» Read more

..พี่ ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา นำโดยนางสาวปานชนก มีชัยพัฒนกิจ สำหรับการแสดงจิตสาธารณะ ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคของใช้และสิ่งจำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้า พัดลมตั้งโต๊ะ และนมยูเอชที เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการประเภทต่าง ๆ

» Read more

..นางสาวปัทมา ผาเจริญ และเพื่อนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีให้กับเด็กรุ่นโต ตลอดจนการแบ่งปันเสื้อผ้า รองเท้า ตุ๊กตา และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยมีผู้ติดตามเดินทางมาทำความรู้จักกับบ้านของเราด้วย

» Read more

..นางสาวอัมพร จูงระฆังทอง สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การชวนเพื่อน ๆ มาทักทายและอุ้มสมาชิกรุ่นเล็กของเรา ตลอดจนการนำน้ำดื่ม ขนม และเยลลี่แบบถ้วยมาฝากเด็ก ๆ ด้วย

» Read more

..ครอบครัวของคุณปิยะโรจน์ สมานคงศักดิ์ จากศรีราชา สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา การพาคุณนิภาพร ณ หนองคาย มาทำความรู้จักกับเราและบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ รุ่นโต โอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณนิภาพรในวันนี้.. ขอให้เจ้าของวันเกิดสุขสมหวังตลอดไป “สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของนางสาวเบญญาภา กระจ่างแจ้ง และนางนภัสวรรณ สุขเกษม จากพัทยาใต้ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นก่อนวัยเรียนขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more
1 2 3 16