Monthly Archives: มีนาคม 2017

..นายวรชาติ เวียงยา และนางสาวไพรมณี บุญสุข จากระยอง สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ในระหว่างการพักผ่อนที่พัทยา ตลอดจนการมอบทุนทรัพย์ ตุ๊กตา เครื่องดื่มและขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและเด็กพิการในบ้านของเรา.. ขอให้ผลบุญครั้งนี้ ส่งผลดังความตั้งใจของทั้งสองท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..คณะผู้บริหารและบุคลากรบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สำหรับการเยี่ยมชมงานที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการแบ่งปันขนมคุกกี้ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้ากลุ่มวัยต่าง ๆ..

» Read more

..นางสาวปภัสรา ลาภะนาวิน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด ด้วยการชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ จากปทุมธานี มาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และแจกชุดของว่างให้กับเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณปภัสรา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะบุคลากรจากบริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในปลายสัปดาห์นี้ การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงมื้ออร่อยให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม

» Read more

..คณะจากบริษัท ออบิต้า จำกัด และโรงเรียนสอนนักฟุตบอล Coerver Coaching Soccer Academy Training ในกรุงเทพฯ สำหรับการนำเด็กนักเรียนนานาชาติญี่ปุ่นในสังกัด เยี่ยมเยือนและสัมผัสชีวิตที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ติดต่อกันทุกปี โดยปีนี้ คุณครู 8 ท่าน ได้นำน้อง ๆ ระหว่างอายุ 7–12 ปี จำนวน 43 คนมาร่วมเล่นเกม แชร์บอล และฟุตบอลกับเยาวชนของเราที่ชื่นชอบในกีฬา ตลอดจนได้แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเช้าของขวัญ และทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน..

» Read more

..นางสาวลำไพ สอนแสง และคณะ สำหรับการสัมผัสบรรยากาศภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่งในสุดสัปดาห์นี้ ตลอดจนการแบ่งปันเสื้อผ้า หนังสือ เครื่องเขียน เครื่องบริโภคต่าง ๆ และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา

» Read more

..นางสาวอรนุช สุขจิตร์ พร้อมครอบครัว และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา  ด้วยการแบ่งปันนมผง เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการดูแลน้อง ๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิดขึ้นไป

» Read more