Monthly Archives: มีนาคม 2017

..นายกฤตชัย ศรีเมือง และกลุ่มเพื่อนนิสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ปี 2558 ภาคพิเศษ สำหรับการแสดงเมตตาจิตต่อน้อง ๆ ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการเยี่ยมเป็นครั้งแรก การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ให้กับเด็กตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป และการมอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

ยินดีกับเจมส์

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์  คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน  คุณครูอนุวัต เจริญรูป และตัวแทนเด็ก ๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  รวมถึงครอบครัว “ธาราศิลป์” แห่งร้านเรือไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐพล หรือเจมส์  โอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร พัทยา.. ขอให้เจมส์มีความสุขและก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ

» Read more

..นายดิษณ์กร อุดมรัตน์ และครอบครัวจากตำบลบางปลาสร้อย เมืองชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทำบุญประจำปีด้วยการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมผง ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่ช่วงวัยสองขวบขึ้นไป รวมถึงเด็กพิการกลุ่มต่าง ๆ

» Read more