Monthly Archives: มีนาคม 2017

..คุณธีราทัต คงสุขกาย และครอบครัว สำหรับความใจดีที่มีต่อน้อง ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารติดต่อกันทุกเดือน รวมถึงมื้อเย็นของวันนี้ ซึ่งเด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป ได้อิ่มอร่อยกับซุปฟักกระดูกหมู ลาบหมู และผลไม้ชมพู่

» Read more

..นางสาวนิภากร แซ่อั๊ง จากจังหวัดระยอง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดในวันที่ 10 มีนาคม การชวนครอบครัวมาทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ และยารักษาโรคให้กับเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณนิภากร ครับ/ค่ะ”

» Read more

..นายเอกสิทธิ์ และนางอารีนุช ดวงมาลย์ จากกรุงเทพฯ สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในความดูแลมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็นต่าง ๆ รวมถึงน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ซักผ้า นมยูเอชที และยารักษาโรค โดยมีตัวแทนเด็กรุ่นโตร่วมบันทึกภาพ

» Read more

..นางสาวจินดารัตน์ รักษ์จันทึก สำหรับการทำบุญวันเกิดที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยาด้วยการพาครอบครัวมาอุ้มน้อง ๆ วัยทารก ตลอดจนการบริจาคน้ำดื่ม นมยูเอชที และน้ำยาปรับผ้านุ่ม.. ขอให้เจ้าของวันเกิดมีความสุขสดชื่นตลอดไป “สุขสันต์วันเกิดครบรอบปีที่ 38 แด่คุณจินดารัตน์ ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คุณนุ่น และคุณเสกสรร สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันหยุดพักผ่อน การทักทายสมาชิกหลายกลุ่มวัย ตลอดจนการนำรถเด็กเล่นมาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ วัยเตาะแตะของเรา

» Read more

..พี่ ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการนำของนายอติชาติ สุนทรปัญญาวุธ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยจิตสาธารณะ การอุ้มน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก การแบ่งปันขนมเบเกอรี่ให้กบเด็กรุ่นโต ตลอดจนการบริจาคเครื่องเขียนและของใช้จำเป็น..

» Read more

..นางสาวรัตติยา หลีกันชะ สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทำบุญวันเกิดด้วยการชวนนายประสิทธิ์ ด้วงเสน มาเยี่ยมห้องเด็กอ่อนของเรา ตลอดจนการบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อเด็กรุ่นเล็ก.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรัตติยา ครับ/ค่ะ”

» Read more

..คณะของนางสาวมยุรา หินจำปา สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานของเราด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ นมกล่องพร้อมดื่ม น้ำหวาน ขนม และน้ำดื่มบรรจุขวด

» Read more

..นางสาวอรวิภา พลแสน และนางสาวสมใจ นาคสุข สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งนางสาวสุกัญญา นากระโทก ร่วมสมทบมา แม้จะไม่สะดวกเดินทางมาในวันนี้.. ขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาวปัณณพร ปะวะทา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดปีที่ 31 ในวันที่ 10 มีนาคม  การชวนเพื่อน ๆ มาสัมผัสบรรยากาศในห้องเด็กอ่อน ในช่วงที่น้อง ๆ เริ่มเข้านอนกลางวัน ตลอดจนการแบ่งปันของใช้จำเป็น ตุ๊กตา และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน.. ขอร่วมยินดี “สุขสันต์วันเกิดแด่คุณปัณณพร ครับ/ค่ะ”

» Read more
1 2