Monthly Archives: มีนาคม 2017

..นางสาววรัตม์ฐนัน จันทร์สว่าง ครอบครัว และบรรดาญาติมิตร สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นประจำ โอกาสทำบุญวันเกิดของมารดา การทักทายสมาชิกในห้องเด็กอ่อน การบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนการนำข้าวผัด ข้าวเหนียว หมูปิ้ง และขนมลอดช่องน้ำกะทิ มาเติมความสุขให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต และเด็กพิการทุกกลุ่ม.. ขอให้คุณแม่ของคุณวรัตม์ฐนัน สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นเสมอ.. “สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ”

» Read more

..มิสเตอร์คริส พูน ชาวอเมริกัน และคณะ  สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นโต

» Read more

..คณะผู้บริหารบริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่ รวมถึงบรรดาลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม AAS Porsche Exclusive Rally 2017 สำหรับการบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  โดยคุณครูเกษร ประกอบรัก และตัวแทนเด็ก ๆ เดินทางไปรับมอบที่วีรันดา รีสอร์ท พัทยา จากนายวุฒิศักดิ์ อินทรภูวศักดิ์ รองประธานบริหารบริษัทฯ และตัวแทนผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นายบุญแสง เผ่าจินดา และนายทนง ลี้อิสระนุกูล

» Read more

..นางสาวพัทธ์หทัย ตันสุวรรณนนท์ และครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการแบ่งเวลาในวันหยุดพักผ่อน มาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมชมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงชุดชั้นในและทุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน

» Read more

..นางแสงเดือน งอนรถ ณ อยุธยา ผู้จัดการส่วนคอลเซ็นเตอร์ สำนักการตลาดอิเลคทรอนิกส์ พร้อมด้วยบุคลากร Business Call Center ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในสุดสัปดาห์นี้ การแจกอุปกรณ์การเรียน ตุ๊กตา และขนมให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต ตลอดจนการส่งมอบทุนการศึกษา และสิ่งของต่าง ๆ จากผู้บริจาคในกิจกรรม LH Bank Staff Activity 2017.. ขอขอบคุณทุกท่านที่คิดถึงเด็ก ๆ ของเราครับ/ค่ะ

» Read more

..นางสาววันดี และนางสาวจรรยา กิจบำรุงลาภ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทำบุญด้วยปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาลขึ้นไป

» Read more

..นางสาวชลธิดา กลิ่งกลาง และนางสาวเมลดา สอนศรี สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านทางการเยี่ยมห้องเด็กอ่อนเป็นครั้งแรก และการบริจาคของใช้จำเป็น ซึ่งรวมถึงยา และเวชภัณฑ์

» Read more

..นางสาวอรวรรณ มิรินทร์ และครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียนในความดูแลของเรา..

» Read more