Monthly Archives: มีนาคม 2017

..มิสเตอร์คริส และมิสเตอร์ทอม แห่งร้านพีค็อกไทยคอร์เนอร์ สำหรับความปรารถนาดีที่มีต่อน้อง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น ซึ่งเด็กรุ่นโต รวมถึงเด็กหอพักของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้รับประทานไก่ทอด แกงเผ็ด มะละกอสุกและขนุน อย่างมีความสุข

» Read more

..คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนนานาชาติฮ่องกง สำหรับการเยี่ยมเยือนและสนับสนุนงานของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คุณครูแมเดอลีน แม็คการิตี้ และครูจอร์จ คูมส์ นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 คน มาแบ่งปันความอบอุ่นผ่านทางอ้อมกอด และการเล่นกับน้อง ๆ วัยเตาะแตะ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  และเด็กรุ่นอนุบาลที่สวนน้ำพัทยาปาร์ค ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนงานของเรา..

» Read more

..คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ SIS Medan เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การแลกเปลี่ยนมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ต่างวัยในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น และปัจจัยสมทบเป็นทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน

» Read more

..คณะของคุณคูณสวรรค์ โคตรสุวรรณ และนางสาวเพ็ญนภา ภูมาตนา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การทักทายเด็กรุ่นโตในระหว่างการเยี่ยมชมรอบบริเวณบ้าน ตลอดจนการทำบุญด้วยข้าวสาร ไข่ไก่สด น้ำดื่ม นมยูเอชที ขนม และผงชงสำเร็จรูป..

» Read more

..คณะจากบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นต์ จำกัด และบริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณจอมพล สันตะรัตติวงศ์ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การเยี่ยมน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กรุ่นโต รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..

» Read more